JANSA METAL

Amb més de 30 anys d'experiència, JANSA METAL, S. A., ha aconseguit situar-se com una de les empreses més dinàmiques en la fabricació de bigues metàl·liques i estructures de metall per a la construcció d'edificis i obra pública i privada, això és gràcies al constant treball i estudi de novetats, que permet regularment la incorporació d'innovacions tècniques i també organitzatives, que afavoreixen els processos de fabricació i muntatge, així com una major flexibilitat. Totes aquestes millores, es tradueixen en una millora constant en la qualitat del producte, i millor servei al client, que rep uns subministres per a la construcció que garanteixen la seva satisfacció i el perfecte compliment de la seva finalitat, ja que JANSA METAL, S. A., destaca per la precisió i versatilitat de les seves solucions a mida.

Per a tot això, JANSA METAL, S.A., disposa d'unes modernes instal·lacions, un equip jove, dinàmic i amb una alta qualificació professional, a més de la il·lusió de tot un equip especialitzat per a assolir l'objectiu comú d'oferir les solucions més adequades a cada tipus de construcció metàl·lica.

Tot i això, és necessari oferir una garantia addicional a la voluntat de l'equip, per això, els processos productius de JANSA METAL, S.A., gaudeixen de la certificació de qualitat ISO 9001, oferint una garantia especialment necessària en construccions metàl·liques per a ús públic, ja siguin edificis, infraestructures viàries, ferroviàries o de qualsevol altre tipus, que s'ofereixen fonamentalment a Espanya i sud de França, tot i que JANSA METAL, no és una empresa especialitzada únicament en grans construccions amb estructures metàl·liques, si no que també ofereix els seus productes a mida a tallers i constructores, així com a enginyeries i estudis d'arquitectura i fins i tot a clients particulars.

In el relatiu al plantejament dels treballs, el saber fer i l'alt nivell organitzatiu de JANSA METAL, S. A. permeten analitzar els diferents plantejaments econòmics i solucions estructurals possibles, amb la finalitat d'ajustar els recursos a les necessitats i possibilitats del client. Garantint així els costos més adequats a la dimensió de cada obra.

Com a complement als seus productes, JANSA METAL, S.A., disposa d'enginyeria pròpia que li permet oferir un servei integral, que pot anar des de l'avantprojecte fins al servei clau en mà, passant pels càlculs, projectes de fabricació, sistemes de control de qualitat, de seguretat, muntatge, coordinació o manteniment, amb totes les facilitats als Clients de JANSA METAL S.L. Alhora que li assegura els màxims nivells d'eficàcia.

El personal tècnic de JANSA METAL S. A. supervisa i garanteix el perfecte desenvolupament de les obres seguint els estàndards del sistema ISO 9001.