Estructura
El Sistema de Qualitat implantat en JANSA METAL, S. A., compleix dues funcions fonamentals:

Existencia d'un Manual de Qualitat, que detalla els procediments operatius i Instruccions degudament documentats i conformes als requisits de la norma UNE-EN-ISO 9001 (1994).

Aplicació efectiva del Manual de Qualitat, dels procediments i instruccions segons s'hi descriu, i control dels registres generats.

L'estructura que contempla el conjunt de documents que afecten directament a la Qualitat, es representa de la següent forma:

  1. Manual de qualitat.
  2. Procediments de qualitat.
  3. Instruccions de qualitat.
  4. Registres de qualitat.
  5. Política de qualitat.