Les instruccions de treball descriuen de forma concreta el treball o tasques a realitzar per a una funció determinada de l'empresa, i sempre son considerades com la documentació del Sistema de Qualitat de tercer nivell. Poden classificar-se en tres tipus: Instrucció de Treball Instrucció de Control Instrucció de Manteniment.

Aquestes instruccions cobreixen tot el procés des del plantejament del projecte constructiu, fins la gestió administrativa de la matèria primera (acer i altres subministres), fins al producte final i la construcció d'estructures d'habitatges o edificis amb bigues o bigues armades de fabricació a JANSA METAL.