JANSA METAL, S. A., té com a objectiu la millora contínua de la qualitat i prestacions de les seves bigues i estructures d'acer, i altres serveis, de manera que donin satisfacció a les expectatives de cada client, assegurant així la seva confiança i l'èxit de l'empresa a llarg terme.
Per això estableix, declara i assumeix els següents principis:
1. La qualitat final del producte, és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de prevenció, correcció i millora contínua durant tot el cicle productiu amb la voluntat i motivació dels seus col·laboradors.
2. Les exigències contractuals són l'únic criteri per a establir el patró de qualitat dels nostres productes i serveis.
3. Els requisits de qualitat i exigències contractuals han de ser traduïdes de forma objectiva en plànols i especificacions que seran posats a la disposició dels proveïdors i centres productius de forma completa i oportuna.
4. La qualitat és una causa comuna a totes les àrees de l'Empresa, cadascuna de les àrees ha d'assumir que és client i proveïdor d'altres departaments i persones de l'Empresa.