Els procediments són documents que garanteixen la qualitat de les estructures metàl·liques, així com de bigues, bigues armades i altres components. Aquests documents són emesos i distribuïts pel responsable de qualitat.

Els procediments descriuen:
La modalitat operativa, Les condicions a respectar, la responsabilitat específica, el flux informatiu, relatiu a l'activitat que constitueix el Sistema de Qualitat. L'emissió i la distribució dels Procediments és responsabilitat del Responsable de Qualitat, prèvia aprovació del Gerent.