En el marc del seu pla estratègic, JANSA METAL, va iniciar el 2000 la seva aposta per la internacionalització de a companyia, amb la finalitat d´augmentar la seva presència en diferents països, nous clients i exportar la seva experiència i reputació professional consolidada en l´àmbit nacional.

El desenvolupament d´aquest pla estratègic s´ha realitzat en països que oferien possiblitats d´implantació gràcies a plans d´infraestructures consistents, presència de socis locals amb capacitat , existència d´estabilitat jurídica i política, i en definitiva, països on es valora la solvència econòmica i tècnica de JANSA METAL.

Partint d´aquestes consideracions, actualment la companyía té presència a França, Cuba, Angola, Atenes, Guinea Ecuatorial, Houston, Panamà, Guyanne Francesa, Alger, Casablanca, amb importants obres en execució, algunes de les quals són referents en el sector, i amb perpestives d´augmentar la localització i consolidació de la seva expansió internacional.