Alguns dels clients de JANSA METAL, S. A., per als quals s'ha realitzat la fabricació de bigues o construccions d'estructures metàl·liques, ordenades per sector d'activitat, aquesta mostra dóna una idea de la versatilitat i la gran varietat de possibilitats constructives que ofereixen les estructures metàl·liques a mida que fabrica JANSA METAL, S. A., així com l'àmplia tipologia de clients que poden beneficiar-se dels productes metàl·lics i serveis de l'empresa.