La construcció d'altells amb estructura metàl·lica és la fórmula més fàcil i rendible de GUANYAR ESPAI aprofitant el volum del taller, nau o local, un més dels serveis que pot oferir JANSA METAL a la seva empresa, negoci o habitatge, ja sigui com una part més en l'edificació de naus industrials o cases, per a adaptar edificis construïts amb anterioritat a noves necessitats, o per al condicionament de locals comercials o oficines.

Normalment les naus i locals solen disposar de major altura de la que s'utilitza, això permet la construcció d'altells, de manera que aconseguim incrementar la superfície disponible, en crear NOUS ESPAIS ja sigui per a destinar a oficines, disposar d'un magatzem més gran, tenir més lloc per organitzar millor els productes, una zona on guardar els articles de menor rotació, sales de reunions, habitacions, banys o qualsevol altre ús.

En ser JANSA METAL una empresa especialitzada en la construcció amb estructures metàl·liques (des d'edificis fins a petites estructures com prestatgeries o marquesines per a pàrquing o autopistes). A més de la possibilitat d'incloure els acabats i mesures de seguretat adequades a cada instal·lació (paviment, baranes, portes i altres elements), en els projectes d'altells es poden tenir en compte necessitats especials, com una separació més gran entre les columnes (per disposar d'una llum més o menys àmplia) independentment de la càrrega que hagi de suportar l'altell.

JANSA METAL es pot ocupar de tota l'estructura, l'altell, les escales d'accés, i si cal fins i tot dels tancaments.

Tot i això, la participació de JANSA METAL en els projectes de construcció d'altells, també es pot limitar a la preparació de les bigues i els ancoratges de l'estructura per ser enviats a qualsevol lloc del món, i que sigui l'equip d'una empresa de construcció contractada pel client qui s'ocupi del muntatge de les estructures metàl·liques dels altells.