Jansbeam bigues a mida amb perfils soldats per procés de soldadura automàtica SAW, amb sistema de oxitall o tall per plasma per a ús en la construcció d'edificis utilitzant estructures metàl·liques.

Solucions constructives per a edificacions públiques i privades, amb una àmplia varietat de perfils, i formes adaptades a les necessitats de cada edificació.