JANSA METAL S.A., ha desenvolupat una tecnologia de soldadura i mètodes de producció propis per a garantir la qualitat de totes les seves bigues metàl·liques per a la construcció. El procés Jumo permet la producció econòmica JIT d'una gamma infinita de perfils (a mida), partint de l'acer més adequat per a les condicions d'utilització i optimitzant costos.

Dos sistemes de tall per a la fabricació de bigues destinades a estructures metàl·liques:

- Tall tèrmic (Oxitall), usat en làmines gruixudes d'acer.
- Tall per plasma, per a major precisió i sense deformacions, per a làmines d'espessors prims i acers inoxidables.