JANSA METAL ofereix un servei d'enginyeria de disseny amb gran flexibilitat de creació, possible gràcies a la capacitat de realitzar tot tipus de solucions en perfils metàl·lics.

JANSA METAL, S. A., pot construir estructures amb canto restringit o amb el mateix canto, la tecnologia aplicada a la fabricació, permet obtenir diferents mòduls d'inèrcia, i per tant, resistència.

La tècnica de fabricació utilitzada en les bigues metàl·liques Jansbeam, permet disposar d'aquest tipus de perfils "fets a mida", amb total llibertat de dimensions.