En edificis i naus es poden aconseguir fàcilment llums sense pilars de fins a 70 metres, amb els avantatges que això comporta, no depenen de laminació, i es desenvolupa un procés "just in time". Tot això, es complementa amb la possibilitat que les bigues es lliurin mecanitzades d'acord a les necessitats de l'estructura, i fins i tot pintades.

A tot això, s'hi suma que en quedar reduïda la necessitat de pilars, així com les dimensions menors de les bigues d'acer, s'aconsegueix un major aprofitament efectiu del sòl.