Recórrer a Jansbuild per a la construcció d'edificis, ofereix avantatges que van més enllà del que es podria esperar. Aquests avantatges, van des d'un important estalvi de temps, fins al vessant més ecològic, ja que l'acer utilitzat en les estructures metàl·liques és 100% reciclable.

1) Tot el procés de fabricació Jansbuild es realitza mitjançant sistemes operatius que compleixen la normativa de qualitat ISO 9001.
2) La construcció en acer permet el màxim aprofitament de sòl efectiu gràcies a les reduïdes seccions dels pilars.
3) L'impacte mediambiental dels projectes de construcció és cada vegada més important, l'acer és el material de construcció de major aprofitament per al reciclatge un cop finalitzada la seva vida útil.
4) Les estructures d'acer permeten una gran varietat de solucions a l'estètica de l'edifici, disposem d'una àmplia gamma de façanes d'instal·lació ràpida i fàcil.