En tractar-se d'estructures metàl·liques per a la construcció prèviament dissenyades, Jansbuild, permet un muntatge fàcil i ràpid, disposant a més dels elements necessaris per a la instal·lació, ja que es lliuren a l'obra amb tots els components necessaris. Així, i respectant els plànols, la construcció amb les estructures metàl·liques Jansbuild, es converteix en un procés purament mecànic, aportant per tant les garanties addicionals del seguiment d'un procés preestablert, que anteriorment ha estat efectuat per operaris qualificats i experimentats en la construcció una gran quantitat de vegades. Sent en aquest aspecte principals característiques de Jansbuild:
Disponibilitat de subministres, per exemple perfils amb connectors.
De fàcil connexió per a l'ampliació d'edificis ja existents.
Facilitat i rapidesa d'instal·lació, podent determinar terminis amb una gran exactitud.
Possibilita el solapament progressiu d'activitats.

Màxima seguretat amb ordre de neteja.