Jansbuild ofereix la combinació adequada d'acer i formigó per a construcció, característiques que afavoreixen les màximes facilitats per a una construcció ràpida i un resultat òptim en edificis.
PRELLOSA I PRE-FORMIGONAT. Màxim aprofitament de canto de forjat.

Economia i rapidesa.

Mínim apuntalament.

PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ. Màxima facilitat, sense apuntalaments, rapidesa de col·locació, economia.

FORJAT COLABORANT. Màxima rapidesa i flexibilitat en qualsevol situació.

Cantos de forjat súper reduïts, lleugers i eficaços.

FORJAT MIXTE. ACER-FORMIGÓ. Màxima economia, permet reduir cantos estructurals.

Gran rigidesa.