Un projecte clau en mà Janspan significa tenir un clar objectiu: evitar pèrdues de temps i diners en la construcció. La implicació d'un únic responsable, garanteix evitar problemes de coordinació i estalviar els sobrecostos que comporta la diversificació de responsabilitats.

Amb Janspan clau en mà, es contracten totes les fases del projecte i construcció en un sol paquet: projecte, visat, sondeig, moviment de terres, pilotatge, fonaments, paviments, urbanitzacions, instal·lacions, decoració i jardineria. En definitiva, tot el necessari perquè les obres finalitzin en el termini previst.