Personalitzar la construcció significa adaptar-se a les necessitats i il·lusions dipositades en la nau o edifici, sense que per a això hagi de renunciar a la relació qualitat temps preu que proporciona el sistema Janspan.

JANSA METAL, S. A. és una companyia sòlida acostumada a la més moderna tecnologia en la fabricació de les seves bigues d'acer i estructures metàl·liques per a la construcció, aplicant a més tota la seva experiència en l'edificació, sent JANSA METAL, S. A., una empresa de reconegut prestigi per les seves exigències de qualitat, confirmat pel certificat ISO 9001.

Les tres claus per a un edifici durador sense manteniment, i de l'èxit de Janspan són:

1.. L'estructura.
2.. L'estanqueïtat
3.. El paviment.

El sistema estructural està format per una estructura principal i una de secundària.

Les estructures secundàries són les corretges que suporten el pes de la coberta i les sobrecàrregues climàtiques i de servei, i la transmeten a l'estructura primària.

L'estructura primària és la que rep totes les càrregues derivades de les accions a la coberta i les accions de façana, i s'encarrega de transmetre-les als fonaments, degut al fet que haurà de suportar esforços dinàmics és molt important el seu perfecte arrostrament tibat i calibrat