Janspan permet la construcció d'estructures de fins a 70 m. de llum, rendible, amb una tercera part de pilars i modulació de fins a 16 m.

Molts constructors necessiten modificar aquestes dimensions per a adaptar-les a una construcció convencional. L'avantatge de Janspan és que això no comporta concessions de temps ni preu.