Un, dos, tres! Construcció de naus fàcil i ràpidament.

La facilitat de muntatge és un dels principals avantatges del sistema Janspan, la construcció de naus preenginyades amb estructura metàl·lica troba en Janspan una solució rodona de la que cal estar informat.

Conegui-la ja! (s'ha de linkar amb el formulari!!)

Solucions constructives amb estructures d'acer per a naus i edificis a un cost molt inferior al de la construcció convencional, que d'altra banda, difícilment pot oferir la qualitat, rapidesa i el baix cost de manteniment que garanteix el sistema Janspan.
La construcció amb el sistema Janspan, permet a més una reducció de fins al 70% del temps.