L'acer utilitzat per a les construccions amb estructures metàl·liques de Janstil, permet màximes separacions entre pilars d'edificis i entorns d'oci, així com patis i pavellons esportius. Donant unes obertures de llum extraordinàries, i impossibles d'aconseguir amb solucions tradicionals, que fet i fet resulten més costoses, esdevenint solucions excel·lents per a evitar columnes i pilones a llocs inadequats.

Janstil permet crear edificis oberts a la llum.