A les capacitats naturals de l'acer, per al seu ús en construcció, a JANSA METAL, S. A., s'hi sumen la capacitat tècnica i el domini d'aplicacions 3D, gràcies al que és possible oferir l'assessorament tècnic, i el desenvolupament d'estudis de viabilitat del projectes arquitectònics, i de factibilitat en les diferents fases de l'obra. Amb Janstil no és necessari que escollir entre sistemes estàndard ni fer concessions. El departament tècnic de JANSA METAL, S. A. sap trobar les solucions adequades.

Solucions d'estructura 3D, donant forma a projectes singulars. La microinformàtica i els programes de càlcul i disseny tridimensional que JANSA METAL, S. A. posa a la seva disposició.

Des dels anys 80, JANSA METAL, S. A. ha estat pionera en la utilització dels programes més avançats per a la planificació i desenvolupament de les estructures metàl·liques més adequades a cada construcció.