Edificis i estructures metàl•liques amb una increïble flexibilitat de creació arquitectònica. Possible gràcies a la capacitat tecnològica de JANSA METAL, S. A. per a desenvolupar tot tipus de solucions en estructures i unions tridimensionals, així com tancaments de cobertes i façanes.

La possibilitat d'assajar l'estructura en models 3D, permet als enginyers de l'empresa Trobar i disposar de les solucions més eficaces eliminant inconvenients imprevistos, assegurant al màxim la funcionalitat i el correcte desenvolupament de les construccions, tant d'edificis com de qualsevol tipus d'estructura singular.

Janstil disposa per definició de solucions i sistemes de muntatge d'estructures arquitectòniques o artístiques que permeten superar la majoria d'obstacles, si alguna cosa no pot construir-se amb Janstil, difícilment pugui fer-se.

JANSA METAL, S. A., a més, conscient de la necessitat de les empreses de disposar d'un assessorament i unes garanties addicionals, ofereix el servei d'assessorament en Plans de Seguretat per a les construccions arquitectòniques desenvolupades utilitzant els seus acers.

Per a JANSA METAL, S. A., la seguretat és primordial, i tots els projectes es desenvolupen seguint les més escrupoloses normes de qualitat (ISO 9001).