Janstil obre noves dimensions en solucions constructives. Amb els perfilis Jansbeam s'aconsegueixen els perfils adaptats a les necessitats. Amb això s'evita haver de renunciar a l'estètica per a adaptar les edificacions o obres d'art perfils normals.

Janstil, aconsegueix que les construccions arquitectòniques s'aproximin als límits de la imaginació del seu creador. Amb Janstil, s'aconsegueix la dimensió exacta en forma i resistència.