JANSA METAL ha desenvolupat el sistema d'estructures metàl·liques en 3D més competitiu i eficient del mercat.

El nou JANSPACE3D, permet la construcció d'estructures de malla espacial en tres dimensions, que ofereixen avantatges com la construcció d'estructures més lleugeres sense perdre resistència, que permeten dissenys arquitectònics avantguardistes a costos increïbles.

Més enllà dels avantatges estètics de les estructures espacials JANSPACE3D, hi destaquen els avantatges tècnics, ja que permeten la distribució de càrregues mòbils, i el procés industrial de fabricació de barres i nusos assegura la qualitat i uniformitat de tota l'estructura amb una precisió de +-1mm. Evitant alhora les improvisacions sobre la marxa, i els problemes derivats, com alentir tota la instal·lació, incrementar els costos i altres conseqüències de no seguir el projecte inicial.

Les estructures JANSPACE3D, es desenvolupen amb totes les garanties, i el metall utilitzat en el seu desenvolupament rep tots els tractaments necessaris per garantir la màxima durabilitat de les estructures:

  • Granallat SA 2 ½
  • Thermolacat garantia fins a 20 anys
  • Galvanitzat en calent (opcional).

Les estructures JANSPACE3D, són especialment adequades per al manteniment de cobertes, podent ser utilitzades també com a suport de tots els tancaments de les instal·lacions (especialment indicat si l'exterior de la construcció ha de ser una superfície de vidre).

Pel que fa al desenvolupament del projecte, JANSA METAL pot ocupar-se de les parts del procés que el client consideri oportú, des del procés íntegre, que va des del desenvolupament del projecte fins a la instal·lació, fins únicament la fabricació de les estructures i la seva expedició a la destinació indicada perquè sigui el client qui es faci càrrec de la seva instal·lació.