Entre les estructures metàl·liques que ofereix Jansa Metal, s'hi inclouen les marquesines, ja sigui disposar de places d'aparcament o espais sota cobert, que si es vol, es poden tancar amb parets per disposar d'un cobert on guardar des d'eines de jardí o cotxes, fins el que faci falta.

Jansa Metal, és fabricant de marquesines, que tant pot instal·lar la mateixa empresa, com enviar-les allà on calgui de manera que sigui el mateix client qui s'ocupi de la instal·lació.

Les marquesines de Jansa Metal, ofereixen diversos avantatges davant d'altres possibilitats, especialment en el referent a facilitat de muntatge, manteniment, adaptabilitat a l'espai on s'han d'instal·lar, versatilitat d'ús, i preu:

Aquests avantatges, es deuen principalment a que:
No cal permís d'obres.
La instal·lació és immediata, de manera que els inconvenients son mínims
econòmicament resulten molt assequibles gràcies a que es tracta d'estructures fabricades en sèrie.
El tècnics de muntatge de Jansa, s'ocupen de la instal·lació dels suports, i el mateix client pot finalitzar el muntatge de les marquesines (col·locació de tirants, cobertes i, si és el cas, parets).
La fabricació de les marquesines és modular, podent tenir la llargada, alçada i voladís adequats a les necessitats del client (l'amplada mínima en marquesines estàndard son 5 metres).
Tot i que habitualment les solucions estàndard son adequades a pràcticament totes les necessitats, per casos especials, es poden fabricar marquesines a mida o amb característiques específiques per necessitats concretes.
Jansa disposa de marquesines que es poden tancar amb parets, de manera que, es pot disposar d'un cobert amb totes les garanties, i més important, per instal·lar marquesines, no s'ha de demanar permís d'obres.

Utilitats de les marquesines de Jansa Metal:

  • Aparcaments particulars, d'empreses, centres comercials...
  • Emmagatzematge de materials que habitualment es deixen a l'exterior.
  • Coberts per vivendes particulars, i indústria.
  • Marquesines per la instal·lació de pannells d'energia solar (fixes o mòbils).

Com a complement a les marquesines, i a més de les parets, Jansa Metal també ofereix la possibilitat d'incorporar-hi els suports necessaris per tal que puguin ser utilitzades com a estanteries on emmagatzemar materials sota cobert, tot i ser a l'exterior.