Breus descripcions de les característiques principals de les bigues metàl·liques que fabrica JANSA METAL, S. A., per a la construcció de naus industrials, edificis i altres elements amb estructura metàl·lica.


PROMPTUARI DE METALL

Poden descarregar-se els dibuixos tècnics, fotos i taules en PDF.

PERFILS LAMINATS EN CALENT
IPE
Taula de característiques metàl·liques de perfil,
IPE, IPN, HEB, HEA, UPN, LPN


PERFILS "JANSBEAM" BIGA ARMADA
SECCIÓ DEL PERFIL


PERFILS LAMINATS EN FRED

TUBS QUADRATS
de 28 a 400 mm
TUBS RECTANGULARS
de 50x25 a 500x300
TUBS RODONS
de 21,3 a 406,4
PERFILS CORRETJA "Z"
PERFILIS CORRETJA "G"
PERFILIS CORRETJA "M"
PERFILS CORRETJA "C"

P . CONFORMATS PER A TANCAMENTS
JAN 32
JAN 42
JAN 52
JAN 62

COBERTES PER A EDIFICIS D'ESTRUCTURA METÀL·LICA
Jandwich
Jansroll
Panell Jansver "3G" 1000
Panell Jansroof "3G" 1000
Panell Jansroof "5G" 1000
Panell Jansdeck "3G"40/1000
Coberta de coure

FAÇANES PER A EDIFICIS D'ESTRUCTURA METÀL·LICA
Panell Jansawall
Panell Jansawall-Basic
Panell Jansawall-Pla
Panell Jansawall-Llis
Panell Jansawall-Forma
Jansawich
Jansaline

ACCESSORIS PER A CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES
Jansair airejadors
Remats
Marquesines
Claraboies
Exutoris
Portes

FORJATS METÀL·LICS MIXTOS
XAPA COL·LABORANT
EMPARRILLATS
XAPES PERFORADES I REPUJADES
TERRES I ESGLAONS METÀL·LICS
CONNECTORS

Càrregues reduïdes admissibles