Sistemes de tancament per a edificacions realitzades amb estructura metàl·lica de JANSA METAL, S. A., diferents opcions amb major o menor capacitat aïllant tant tèrmic com acústic, atenent a les necessitats d'utilitat de cada construcció, i a les possibilitats de pressupost de les obres.

Sistemes de panells modulars per a cobertes de teulades d'habitatges, naus industrials i altres construccions, i sistemes de panells modulars per a façanes, màxima rapidesa en el muntatge i estalvi.