Sistemes de coberta per a construccions i edificis desenvolupats amb estructures metàl·liques de JANSA METAL, S. A., varietat en opcions modulars per a la construcció de cobertes de teulades atenent a tot tipus de necessitats d'aïllament tant acústic com tèrmic, així com a les diferents necessitats en vertents.
1) XAPA SIMPLE Solució més econòmica per a sistemes de coberta amb xapa simple i estanqueïtat assegurada.

2) JANDWICH Doble seguretat, el sistema clàssic d'aïllament que més s'utilitza, la xapa inferior pot ser perforada per a aïllament acústic.

3) JANSAROLL El sistema de coberta més econòmic amb barrera de vapor i estanqueïtat garantida. Perfil de 40 mm. de major resistència i millor comportament en pluges torrencials per la seva major altura d'ona.
4) JANSROOF POLIURETÀN Màxima eficàcia en aïllament pel seu millor coeficient de transmissió tèrmica i per la seva total absència de ponts tèrmics. Permet distàncies de corretges fins a 2,5 m.

5) JANSROOF POLIESTIRÈ De similars característiques a l'anterior amb aïllament de Poliestirè.

6) JANSDECK La solució per a cobertes planes (de 1 al 4%) amb la màxima estanqueïtat i amb tots els avantatges del panell sandwich