Sistemes de façanes per a la construcció d'edificis amb estructures metàl·liques de JANSA METAL, S. A., varietat en opcions modulars per a façanes d'edificis i naus industrials i també per a edificis nobles i aptes per a recobriments amb pedra.

Els sistemes de façanes, permeten atendre a tot tipus de necessitats d'aïllament tant acústic com tèrmic, havent d'optar per una o altra possibilitat basant-se únicament en la utilitat de l'edifici per a la seva elecció.

SISTEMES DE FAÇANES

1) XAPA SIMPLE Solució més econòmica amb xapa simple i estanqueïtat assegurada. Acabat en acer prelacat.

2) JANSAROLL El sistema més econòmic amb barrera de vapor i estanqueïtat garantida. Perfil de 40 mm. de major resistència.

3) JANSALINE Tancaments integrats amb superfície plana a l'interior, eliminació total de corretges. Gran capacitat portant fins a 9m. Gran capacitat d'aïllament fins a 120 mm.

4) JANSAWICH Permet eliminar la visió de les corretges intermèdies que queden integrades en el sistema. Gran capacitat d'aïllament. Permet la posició horitzontal de la xapa exterior.

5) JANSAWALL BASIC Panell amb nervadures i juntes integrades. Tot un clàssic.

6) JANSAWALL LLIS Panell amb micronervadures, donant un perfecte acabat al seu just preu.

7) JANSAWALL FORMA Panell totalment pla, de gran qualitat i estanqueïtat assegurada, ideal per a façanes nobles.