Jansa Metal, disposa d'oficina tècnica especialitzada en projectes d'estructures metàl·liques per energia, indústria, petroquímica, i tot tipus de processos productius que requereixen instal·lacions per treballar en alçada i/o a diferents nivells.

Els serveis que s'ofereixen des de l'oficina tècnica de Jansa Metal, inclouen:
Projectes d'instal·lacions.
Càlcul d'estructures.
Plànols....

I si cal, un cop realitzat el projecte, el personal tècnic de Jansa Metal, pot fer l'execució de les obres de muntatge de plataformes, torres, i tota mena d'estructures metàl·liques, a més dels serveis de manteniment, adaptacions a noves necessitats, i reparacions que al llarg dels anys es requereixin.